lördag 24 april 2010

Virkad blomma 2

Här är några blommor från den virkad blomma versionen 1

Efter experiment blev det virkad blomma 2:) Men bilder har gått  åt skogen som jag gjorde så jag måste skriva upp hur jag gjorde

Virkad blomma 2:
Varv 1: gör en magisk ring, och börja virka runt den med 1 fm,2 stolpar,1 lm 1 smygmaska.Upprepa 1 fm,2 stolpar,1 lm 1 smygmaska (4 gånger så du får en liten blomma, dra ihop din magisk ring
Varv 2: 3 lm, 1 fast maska  mellan blad, upprepa 4 gången så att du har 5 kedjor bakom blomman.
Börja fylla första kedjan med 1lm,6 stolpar,1 lm, 1fm bakom blad , upprepa det hela 4 gånger så att det blir 5 blad.
Varv 3: virka 3 lm  mellan blad där du har 6 stolpar dvs  man sätter in virknålen efter 3 stolpar, gör  1 fm där i mellan. Fortsätt med 3 lm, sedan  bakom blomman igen  1 fm och fortsätt  3lm  där var bladet slutar, sammanlagt blir det 10 kedjor.
Nu är det tags att fylla  dem  10 kedjor: första kedja fylls med 1lm,6 st,1lm, virka en smygmaska bakom  kedjornas övergång (där var en ny kedja börjar) och fortsätt med 1 lm, 6s etc i nästa kedjan.Nu borde du ha en sånt resultat:

Baksida borde se ut så här:

Lycka till!

Inga kommentarer: